Prodajni program

Izdelki

Naš prodajni program sestavlja širok nabor izdelkov, ki jih običajno delimo na štiri skupine, in sicer na kuhinjsko sol, morsko sol za industrijo, morsko in kameno sol za posipanje cest ter sol za mehčanje vode.

Skladno z zahtevami kupcev dobavljamo sol različnih granulacij. Pakirana je v embalažo iz kartona ali različnih umetnih mas, izjema je sol za posipanje cest, ki jo praviloma dobavljamo v razsutem stanju.

Soli namenjeni za prehrano ljudi in živine je skladno s predpisi dodan jod, nujno potreben element za normalno delovanje človeškega in živalskega organizma.

Našim kupcev z veseljem priskočimo na pomoč tudi z nasveti in rešitvami, ki slonijo na dolgoletnih izkušnjah nas in naših poslovnih partnerjev.