Sestava morske vode

Čista morska voda vsebuje dobrih 96 % vode, ostalo so v vodi raztopljene soli. Levji delež (slabih 80 %) le-teh predstavlja natrijev klorid (NaCl), ostale pomembne sestavine so še kalcijeve, kalijeve in magnezijeve soli, predvsem kloridi, sulfati, karbonati ter bromidi. Z natančnimi kemijskimi analizami so v morski vodi odkrili praktično vse naravne elemente periodnega sistema. Med njimi naj omenimo jod, življenjsko pomemben element, katerega vsebnost v morski vodi znaša okoli 0,05 ppm.

Koncentracija soli v morski vodi se spreminja s položajem na zemeljski obli. Najnižja je v bližini zemljinih tečajev (do 3,2 %), še posebno v obdobju toplega vremena, ko se na tečajih talijo ledeniki. Najvišja (do 4,0 %) je v nekaterih predelih okoli ekvatorja, kjer je izhlapevanje vode največje. Najvišjo koncentracijo soli (4,0 %) tako najdemo v skoraj povsem zaprtem Rdečem morju, visoka pa je v tudi skoraj povsem zaprtem Sredozemskem morju (okoli 3,8 %).

Koncentracija soli v morski vodi se spreminja tudi lokalno. Nižja je ob obalah, kjer se v morje stekajo sladkovodni pritoki in seveda višja na odprtem morju.

Zgodba zase je povsem zaprto Mrtvo morje, ki vsebuje okoli 30 % soli, v glavnem magnezijevega klorida.