Zanimivosti o soli z zrnom soli (cum grano salis)

Sol spremlja človeka skozi celotno zgodovino. Kot sredstvo za konzerviranje hrane mu je omogočala preživetje, zaradi nje so se bile vojne in sprožale revolucije (gabelle – izredno nepopularen davek na sol, se pogosto omenja med vzroki za Francosko revolucijo leta 1789), predstavlja sinonim za bogastvo (»belo zlato«), zdravje in razum (»cum grano salis«).

Okoli soli se je v preteklosti spletlo nešteto zgodb, rekov, vraž, vse kažejo na pomen, ki ga je imela sol v življenju ljudi v predhladilniški dobi. Uvedba hladilnikov je za sol pomenila selitev iz nebeških višin na trda tla. In če je tehnološki razvoj na področju prehrane ljudi sol porinil v kot, je ta isti tehnološki napredek soli odprl povsem nova obzorja in nove trge, ki so za povprečnega uporabnika jedilne soli manj znani, za proizvajalce soli pa količinsko daleč pomembnejši od trga soli za gospodinjstvo. Za ilustracijo naj povemo, da je leta 2000 v EU poraba soli znašala dobrih 21 milijov ton, od tega je bilo slabih 9 milijonov ton (42 %) porabljeno za kloralkalno elektrolizo (proizvodnja klora), dobrih 5 milijonov ton (24 %) za posipanje cest, slabih 3,5 milijona ton (16 %) v neživilski industriji in za živinorejo, 1,9 milijona ton (9 %) v živilskopredelovalni industriji, 0,9 milijona ton (4,3 %) za mehčanje vode v industriji in v pomivalnih strojih in le 0,8 milijona ton (3,8 %) kot gospodinjska sol. A kot so na eni strani zaradi tehnološkega razvoja rastle proizvedene količine soli, so na drugi strani padale njene cene in izraz »belo zlato« je dandanes le še spomin na davne čase.

V zadnjih nekaj desetletjih smo predvsem na področju morske soli za gospodinjstvo priča poskusom, da bi morski soli povrnili vsaj del nekdanje veljave in slave. Čudovite zgodbe o oživljanju večstoletne tradicije pridelave morske soli pa je pogosto potrebno jemati s pravšnjo mero previdnosti, takorekoč z zrnom soli.

Na tem mestu smo poskušali zbrati čimveč zanimivosti o soli, s poudarkom na morski soli seveda. Temu smo dodali osebno noto ter ščepec soli, ki ga prinese več kot desetletno profesionalno, raziskovalno ter nenazadnje ljubiteljsko ukvarjanje s soljo. Zgodbe in zanimivosti o (predvsem morski) soli torej, cum grano salis.